Partneři našeho zapsaného spolku Asia Budo Center

Úvodní stránka

Historie
Bojová umění
Sebeobrana
Asia Budo Center

Instruktoři
Výběr reprezentace
WAC & ICKKF
Ocenění
Akce

VIP
Hayashi ČR
Budoshow
Media

Reference
Sponzoři
Partneři
Odkazy

Naše nabídka
FAQ
Ochrana osobních údajů
Kontakt

Partneři


Přidejte se i vy mezi nás!


Největším partnerem našeho občanského sdružení je Asia Budo Center Bratislava (Slovensko) zastoupená panem Ivanem Spišiakem a Ing.Jaroslavem Juhásem. Těmto pánům patří velké poděkování, protože bez nich by nemohlo pokračovat další vzdělávání jak studentů, tak instruktorů našeho ABC, z.s.

Dalším velkým partnerem je sám mistr Yaw Hwa Chin,který je hlavním učitelem našich přátelé ze Slovenska. Zde vzniklo první Asia Budo Center Zürich (Švýcarsko). Několikrát ročně jezdí mistr Yaw Hwa Chin na Slovensko a několikrát zase jezdí skupina lektorů se školit přímo do Zürichu.

Město Hustopeče. Rádi bychom poděkovali dalšímu partnerovi a to Městskému zastupitelstvu v Hustopečích, patří velký dík za peněžní podporu místního oddílu karate - Budokan Hustopeče.

Centrum volného času Hustopeče - Dům dětí a mládeže "Pavučina", spolupracuje s klubem více jak přes 10 let. Poděkování patří celému kolektivu zaměstnanců v čele s Petrem Fridrichem. Bez podpory a pomoci, by oddíl (kroužek) nemohl vůbec vzniknout. Také to co CVČ dělá pro děti a mládež - patří vyjádřit všem velkou poklonu.CVČ - Pavučina

Základní škola Komenského - další velké poděkování, patří příspěvkové organizaci v Hustopečích. Jedná se o základní školu Komenského. Pan ředitel Mgr. Miroslav Patloka, je od začátku velice nakloněn sportu a rozvoje mládeže vůbec. V prostorách tělocvičny našel klub zázemí, na pravidelné tréninky. ZŠ Komenského

ZŠ Nádražní Také bychom rádi projevili díky zástupci ředitelky školy panu Mgr. Václavu Schejbalovi z místní, již druhé v řadě základních škol v Hustopečích a to na Nádražní ulici. Na žádost, vždy velice vstřícně vyhověli s pronájmem prostor školní tělocvičny. A to na semináře nejen karate, ale i jiných bojových umění.

Bohužel nemohu napsat úplný seznam, všech kteří nám pomohli.Ale poděkování patří úplně všem, kteří mají zájem a podporu jakkoliv pomoci. Pokud se najde někdo z Vás, který by měl zájem podpořit malý klub tradičního japonského karate Budokan Hustopeče nebo Asia Budo Center,z.s. jste srdečně vítaní.

Můžete nám pomoci finančně, např. při zakoupení pomůcek na cvičení, atd.

Jako na posledním místě bych velice rád, poděkoval všem žákům a studentům za jejich usilovné nasazení. A také všem rodičům za podporu - při dopravě na semináře, workshopy a cvičení vůbec.